Nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường tại tỉnh Đồng Nai

16/03/2022
Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT tỉnh đang tích cực phối hợp với các cơ quan trên địa bàn, nhằm triển khai đồng bộ một loạt giải pháp nhằm cải thiện hiệu lực cũng như hiệu quả trong quản lý Nhà nước về về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Những thành tựu quan trọng

Trong năm 2021, UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá cao vai trò của ngành TN&MT khi đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn, đặc biệt là nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã đề ra từ đầu năm. Một số thành tích nổi bật có thể kể đến như: Trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.
Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực
Sở TN&MT Đồng Nai có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý về đất đai trên địa bàn tỉnh.
Song song đó, các dự án và công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng được Sở TN&MT, kết hợp với ngành TN&MT hỗ trợ nhanh chóng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Các dự án quan trọng có thể kể ra như Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn Dầu Giây - Phan Thiết…
Công tác định giá đất cũng được Sở TN&MT cũng với ngành TN&MT xử lý kịp thời, các địa phương cũng được tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo quy trình cũng như thời gian theo quy định. Đồng thời, Báo cáo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đề xuất sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 cũng đã hoàn thành. Ngoài ra, công tác rà soát, góp ý các nội dung tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã kết thúc tốt đẹp.
Trong năm 2021, Sở TN&MT đã hoàn thành xây dựng các chỉ tiêu thu gom, xử lý chất thải theo Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy Đồng Nai; tài liệu, hướng dẫn về thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cũng đã hoàn thành và ban hành đến cơ sở; thực hiện quan trắc chất lượng môi trường, cảnh báo kịp thời các ảnh hưởng tiêu cực của môi trường đến các địa phương nên đã giảm thiểu được các thiệt hại; hoàn thành nhiệm vụ Lập Danh mục các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất.
Ngoài ra, công tác bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đã cơ bản hoàn thành khi Sở TN&MT dưới tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai đã xây dựng xong các quy định về quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; công tác quản lý và khai thác kinh doanh khoáng sản tại Đồng Nai cũng được siết chặt hơn nhờ Chỉ thị số 12-CT/TU của Tỉnh uỷ Đồng Nai; triển khai thực hiện các giải pháp đáp ứng nhu cầu vật liệu san lấp phục vụ các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai, trong năm 2022, phần mềm quản lý cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ được Sở TN&MT tập trung xây dựng;các dự án quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai để quản lý đất đai sẽ tiếp tục được thực hiện một cách chặt chẽ, khoa học và hiện đại. Thông qua đó, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường sẽ hiệu quả hơn, cũng như góp phần trong việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai.


Đặc biệt, Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cùng với các ban ngành khác cần thực hiện tốt cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần cải thiện tỷ lệ giải quyết đúng hạn các thủ tục hành chính. “Những kết quả nổi bật trong năm 2021 trên của ngành TN&MT Đồng Nai đã đóng góp một phần quan trọng cho nguồn ngân sách Nhà nước, đóng góp vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai, hướng đến sự phát triển bền vững trong thời gian tới” - Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho hay.

Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, năm 2022 vẫn là thời điểm nhiều khó khăn và thách thức với ngành TN&MT Đồng Nai trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chính vì vậy, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục phối hợp cùng các sở, ban, ngành và các địa phương nhằm tìm ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương, phát triển song hành cùng kinh tế xã hội để quản lý chặt chẽ hơn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Sở TN&MT Đồng Nai cùng các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp để giải quyết nhiệm vụ, định kỳ làm việc để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quản lý. Ngoài ra, Sở TN&MT cũng tăng cường làm việc với các đơn vị chuyên môn tại cập Bộ, để nhận được các hướng dẫn mới nhất, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường tại địa phương.
Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục phối hợp kiểm soát tốt nước thải
Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục phối hợp kiểm soát tốt nước thải phát sinh từ các khu công nghiệp Đồng Nai.
Hiện tại, tình trạng “phân lô, bán nền” cùng các vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất tại Đồng Nai đã tạm lắng xuống, nhưng vẫn còn nhiều khả năng tái diễn và bùng phát tại địa phương nếu không có các giải pháp quản lý sâu sát. Do đó, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tăng cường công tác thanh tra, quản lý trong năm 2022. Từ các kết quả báo cáo trên, Sở sẽ có những đề xuất với UBND tỉnh để xử lý các sai phạm, cũng như truy cứu trách nhiệm của người đứng đầu địa phương có dấu hiệu buông lỏng quản lý, để xảy ra sai phạm về đất đai trên địa bàn.
UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề cao vai trò của Sở TN&MT trong việc tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh về Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi đã có hiệu lực từ 1/1/2022, nhờ đó có các điều chỉnh kịp thời đúng theo quy định, nhất là khi có các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành... nhằm triển khai thực hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường. Sở TN&MT cũng cần tham mưu UBND tỉnh nhằm ban hành kịp thời Kế hoạch Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2022; tiếp tục tăng cường công tác truyền thông đến toàn bộ cộng đồng dân cư và doanh nghiệp, cũng như , cải thiện nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.
Trong năm 2022, Sở TN&MT Đồng Nai cũng sẽ tham mưu cho UBND tỉnh nhằm điều chỉnh Quyết định số 10 ngày 22/2/2018 về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với các trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các UBND cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cần thực hiện sớm công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án trọng điểm đang thực hiện trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ tích cực chủ đầu tư nhằm đáp ứng chỉ tiêu về thời gian, tiến độ thực hiện công trình và dự án.
Ngoài ra, công tác cải cách thủ tục hành chính cần Sở TN&MT Đồng Nai và UBND các huyện, thành phố tiếp tục cải thiện trong năm 2022, nhất là cải thiện và nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cho tổ chức và cá nhân; áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính và nâng cao tỷ lệ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4; chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết thủ tục đất đai, môi trường cũng cần được nâng cao.
Sở TN&MT sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 15125 ngày 6/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai; các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép sẽ bị xử lý nghiêm, kiên quyết để răn đe. Bên cạnh đó, Sở TN&MT cũng sẽ rà soát quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhằm có kế hoạch quy hoạch, phân kỳ khai thác hiệu quả, phục vụ tốt hơn các công trình trọng điểm quốc gia và của tỉnh trong thời gian tới.
Và để hoàn thiện công tác năm 2022, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tăng cường giám sát các cơ sở, doanh nghiệp nhiều khả năng gây ra ô nhiễm môi trường cao, tránh phát sinh các điểm nóng về công tác môi trường; giám sát hiệu quả quá trình xử lý nước thải phát sinh từ khu công nghiệp thông qua việc phối hợp với Ban Quản lý các KCN Đồng Nai và các địa phương; tham mưu UBND tỉnh nhằm phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong năm 2022.

Tác giả bài viết: Tường Tú

Nguồn tin: Báo Tài Nguyên Môi Trường

Tin tức khác

Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao...

Quy định về thời gian làm việc

Quy định về thời gian làm việc

Quy định về thời gian làm việc và thời gian làm thêm giờ

Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2023 của 63 tỉnh, thành phố

Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2023 của 63 tỉnh, thành phố

Bảng tra cứu lương tối thiểu vùng 2023 của 63 tỉnh, thành phố

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây